Európai Magyarországot!

Európa és a világ 21. századi kihívásaira csakis az egyre szorosabb együttműködésen alapuló Európai Unión, a fokozatosan mélyülő integráció demokratikus keretein belül adhatók hatékony válaszok. A Demokratikus Koalíció elkötelezett európai párt, amely a progresszív, európai értékekre épülő, azokat tiszteletben tartó és azokhoz feltétlenül ragaszkodó európai Magyarországot épít. Egy olyan Magyarországot, amely a lehető legszorosabban kapcsolódik Európához és az Európai Unióhoz, mivel a 21. században ezt diktálja a nemzeti érdek is. Európa-politikánkat a szolidaritás, a befogadás és a szociális felelősségtudat értékeire építjük. Számunkra az Európai Unió egy szilárd értékrenden alapuló politikai, gazdasági és társadalmi közösség, amely biztosítja hazánk számára a lehetőséget arra, hogy hasznos, sikeres és megbecsült tagja legyen Európának és a világnak. Éppen ezért a DK magyar szívvel és európai lélekkel felvértezve lép fel az olyan pártok ellen, amelyek demagóg, populista módon, nacionalizmustól és nemzeti sovinizmustól vezérelve uszítanak Európa ellen. A legborzasztóbb az, hogy a nemzetállami keretek erőszakos túlhangsúlyozása és az euroszkepticizmus nem pusztán politikai korlátoltságból fakad a hazai jobboldali pártoknál. Az Orbán-rezsim arcátlan módon úgy agitál az unió ellen, hogy közben Orbán Brüsszelben tartja a markát, az EU pénzét pedig gyűlöletkampányokra veri el és a haverok zsebét tömi vele. Éppen ezért a Demokratikus Koalíció kíméletlenül fogja megdönteni a Fidesz rezsimjét, és visszatéríti Magyarországot a helyes európai útra. Nem fogjuk hagyni, hogy Orbánék az uniós pénzeket zsebre téve kivezessék Magyarországot az EU-ból, és elmaradott, az emberi jogokat hírből sem ismerő keleti diktatúrák kiszolgálójává tegye hazánkat.

Külpolitika (szakmai füzet)

1. Célunk az Európai Egyesült Államok megteremtése, közös Európai Alkotmánnyal, európai kormánnyal, kétkamarás európai parlamenttel, közös kül-, honvédelmi, szociális-, gazdaság-, pénzügy- és adópolitikával.

2. Támogatjuk az Európai Unió minden kezdeményezését, amely az európai gazdaság versenyképességének és foglalkoztatásának a növelését célozza, így az energiauniót, a megújuló-energia elterjesztését, a progresszív gazdaságpolitikát, a digitális gazdaságot, a belső piac fejlesztését és a klímapolitikai célokat.

3. Európai garanciát a létbiztonságra! Szociális Európát akarunk, amelyben hatékony közös szabályok védik a munkavállalókat, a hátrányos helyzetűeket, a rászorulók és a gyermekek jogait.

4. Csatlakozunk az Európai Ügyészséghez.