Új európai köztársaságot

A Fidesz 2010-es hatalomátvétele után rövid úton felszámolta a harmadik Magyar Köztársaság demokratikus jogállami rendszerét. Orbán Viktor és társai leépítették a modern képviseleti demokrácia és piacgazdaság működését biztosító garanciákat, és egy antidemokratikus, keleti diktátorokkal barátkozó tekintélyuralmat csináltak Magyarországon, ahol a fideszes oligarchák szája íze szerint alakítják a jogrendet. Hazánkat vissza kell téríteni a jogállam és a demokrácia európai útjára, amelyhez elengedhetetlen egy új, népszavazással megerősített Alkotmány, amely újra megteremti az ország demokratikus közjogi berendezkedését. Helyre kell állítani a törvények uralmát. Olyan jogállamot és demokráciát kell létrehoznunk, amely biztosítja minden polgárának egyenlő jogait, ahol tervezhető a jövő és élhető az élet. Alkotmányos módon fel kell számolni a Fidesz által létrehozott, diktatórikus alapokon működő Nemzeti Együttműködés Rendszerét, és meg kell alapítani az Új Magyar Köztársaságot.

1. Ismételten biztosítani kell a véleménypluralizmust, a média- és sajtószabadságot, emellett független igazságszolgáltatásra, alkotmánybíráskodásra és ombudsmani rendszerre van szükség.

2. Bővíteni kell a közvetlen demokrácia intézményeinek körét, formákat kell teremteni arra, hogy a polgárok részt vehessenek a döntéshozatalban. Fel kell éleszteni az Orbán-rezsim által kiüresített önkormányzati rendszert .

3. Nélkülözhetetlen, hogy a legfontosabb oktatási, szociális és igazgatási feladatokat a helyi társadalmi viszonyok között működő helyi önkormányzatok végezzék el.

4. Az Orbán utáni Magyarországon az államnak világnézetileg semlegesnek kell maradnia, ugyanakkor biztosítania kell a vallás szabad gyakorlását, és nem tehet különbséget elvi alapon az egyes egyházak között.

5. A nemek közötti egyenlőség megvalósítása érdekében egyenlő esélyeket kell adni a nőknek, és ugyanazért a munkáért ugyanazt a bért kell kapniuk, mint a férfiaknak.

6. Garantálni kell, hogy minden családot egyenlő jogok és lehetőségek illessenek meg.

7. Jogegyenlőséget és esélyeket kínálunk roma honfitársainknak.